สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. จัดอบรม “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Communication and Digital Skill”

   สุดยอดการอบรมเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ Communication and Digital skill สร้าง Smart Person ให้เป็นนวัตกรสื่อคุณภาพในยุคดิจิทัล ที่จะสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ด้วยทักษะรอบด้านในการสื่อสารยุคดิจิทัล ‼️

   โดยสถาบันขอขอบคุณ คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี ช่อง ONE31, คุณปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Nation TV, คุณแอน กมลวรรณ สุนทรธรรม ช่อง 33 HD, คุณรสลิน เทพวัลย์ NHK World และ ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ 🥰

   📲 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับทุกคน ทำลายทุกขีดจำกัดของการศึกษา โดยดึงศักยภาพสถาบันการศึกษาสำหรับโลกแห่งอนาคต ติดตามได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/Scroll to Top