สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร 🛵

สจล. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร 🛵

⛔️แคมเปญรณรงค์ 3 ไม่⛔️

🔸ไม่ขับตัดเลน

🔸ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ปาดแซง

🔸ไม่ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อก

     รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร” เริ่มแล้ววันนี้ เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน โดยขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกกันน็อก ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตสถาบัน หากไม่สวมใส่หมวกกันน็อก จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่เข้ามาในสถาบัน 🧡

#ขับขี่ปลอดภัยในเขตพระจอมเกล้าลาดกระบัง

Scroll to Top