สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม การทำงาน
ของสำนักงานสื่อสารองค์กร

PR x OSM ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายโกมล วาดเขียน

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายพัฒนพงศ์

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมทีมประจำสัปดาห์ (22.01.2024)

ประชุมทีมสื่อสารองค์กรประจำสัปดาห์ เช้าวันที่ 22 มกราคม 2567 ทีมงานสำนักงานสื่อสารองค์กรได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมมอบหมายงานและแบ่งทีมไปปฎิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »

สจล. จัดอบรม “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Communication and Digital Skill”

สจล. จัดอบรม “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Communication and Digital Skill”    สุดยอดการอบรมเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ Communication

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กร กับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กร กับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น  

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top