สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม การทำงาน
ของสำนักงานสื่อสารองค์กร

มรภ. อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

มรภ. อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. (5 เมษายน 2567) ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม »

ยกกองถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ

สำนักงานสื่อสารองค์กรยกกองถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร ประจำสัปดาห์

ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร (18 มี.ค. 67) นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรสำนักงานสื่อสารองค์กร ภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

PR บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านเพิ่มเติม »

PR x OSM ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายโกมล วาดเขียน

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายพัฒนพงศ์

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมทีมประจำสัปดาห์ (22.01.2024)

ประชุมทีมสื่อสารองค์กรประจำสัปดาห์ เช้าวันที่ 22 มกราคม 2567 ทีมงานสำนักงานสื่อสารองค์กรได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมมอบหมายงานและแบ่งทีมไปปฎิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »

สจล. จัดอบรม “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Communication and Digital Skill”

สจล. จัดอบรม “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Communication and Digital Skill”    สุดยอดการอบรมเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ Communication

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top