สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Our services

Your masterpiece

ภารกิจของหน่วยงาน

สื่อ | รายการทีวี

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL Gallery

รวมภาพกิจกรรม สจล.
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มรภ. อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

มรภ. อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. (5 เมษายน 2567) ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายโกมล วาดเขียน

อ่านเพิ่มเติม »

ยกกองถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ

สำนักงานสื่อสารองค์กรยกกองถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร ประจำสัปดาห์

ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร (18 มี.ค. 67) นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรสำนักงานสื่อสารองค์กร ภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

PR บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี

อ่านเพิ่มเติม »

Incoming

There is no Event

Scroll to Top