สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Our services

Your masterpiece

ภารกิจของหน่วยงาน

สื่อ | รายการทีวี

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL Gallery

รวมภาพกิจกรรม สจล.
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PR x OSM ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี Graphic

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมทีมประจำสัปดาห์ (22.01.2024)

ประชุมทีมสื่อสารองค์กรประจำสัปดาห์ เช้าวันที่ 22 มกราคม 2567 ทีมงานสำนักงานสื่อสารองค์กรได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมมอบหมายงานและแบ่งทีมไปปฎิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »

Incoming

There is no Event

Scroll to Top