สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กรถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน "หลุมอากาศ" อันตรายแค่ไหน?

ทีม KMITL Expert สำนักงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ KMITL Expert EP.6 ตอน “หลุมอากาศ” อันตรายแค่ไหน?

โดยมี คุณศุภกฤษฎ์ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ

พร้อมไขข้อสงสัยเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และวิธีรับมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ณ บริเวณทางเดิน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ​ฯ สจล.

Scroll to Top