สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กรถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน อากาศร้อน แอร์ไฟลุก อันตรายที่ไม่อาจมองข้าม

ทีม KMITL Expert สำนักงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ KMITL Expert EP.5 ตอนอากาศร้อน แอร์ไฟลุก อันตรายที่ไม่อาจมองข้าม โดยมี รศ. ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ

พร้อมให้ข้อมูลการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง อีกทั้งยังตอบประเด็นคำถามที่กำลังสงสัยในสังคม “อากาศร้อนทำให้เครื่องปรับอากาศไฟลุกไหม้ได้จริงไหม?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 10 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี)

Scroll to Top