สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝากติดตามรายการ เรียนไปทำไร? ตอน “เรียนวิศวกรรมอุตสาหการไปทำไร”

              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นวิศวกรรมที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของระบบอุตสาหรรมของประเทศ ทีมงานเลยไม่พลาดที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งเราได้มาพบกับ ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ ที่ได้มาเล่าถึงความสนุกความท้าทายในการเรียน และแนวทางในการประกอบอาชีพของวิศวกรในสาขานี้ ฝากติดตามเร็ว ๆ นี้ค่ะ ทางช่องทางต่าง ๆ ของ สจล. ค่ะ

Scroll to Top