สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กร ผลิตสื่ออยากทำอาชีพนี้ เลือกเรียนคณะ/วิทยาลัยไหนของ สจล. ดีนะ?

           ทีม Tiktoker สำนักงานสื่อสารองค์กร จัดทำคลิป อยากทำอาชีพนี้ เลือกเรียนคณะ/วิทยาลัยไหนของ สจล. ดีนะ? โดยมี นางสาวกนกจันทร์ ธรรมกิติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เป็นพิธีกรดำเนินการให้ข้อมูลทั้ง 12 คณะ 4 วิทยาลัยของ สจล. จบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

           เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องมัธยมปลายที่อยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพราะพระจอมเกล้าลาดกระบัง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาน้อง ๆ ให้ก้าวเข้าสู่ The World Master of Innovation เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ถนนไจก้า หน้าไปรษณีย์ สจล.

Scroll to Top