สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กรถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน เปิดโลก AI & Coding ทักษะแห่งอนาคต

           ทีม KMITL Expert สำนักงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ KMITL Expert EP.4 ตอน เปิดโลก AI & Coding ทักษะแห่งอนาคต โดยมี นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี Graphic Design เป็นพิธีกรดำเนินรายการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา และทักษะที่สำคัญในอนาคต โดยเก็บข้อมูลผ่านระบบ KMITL E-Stamps 

          จากการจัดกิจกรรม KMITL Open House 2024 ภายในงาน Dek-D’s TCAS Fair พบว่าทักษะที่คนรุ่นใหม่อยากพัฒนามากที่สุดเป็นกลุ่มทางด้านไอที การเขียนโค้ด โปรแกรมเมอร์ ด้านดิจิทัล AI และเกมส์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมเป็น 27.8% รองลงมาคือด้านภาวะความเป็นผู้นำ Coaching 8.6% ด้านการคิดวิเคราะห์ และประมวลผล 8.4% ตามลำดับ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 10 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี)

Scroll to Top