สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายการเคาะห้องเรียนร่วมพูดคุยเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่รอบตัว

เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานสื่อสารองค์กร ชวน รศ. ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน อธิการ 42 BANGKOK และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอีกท่านหนึ่งของ สจล. มาร่วมพูคุยไขข้อข้องใจในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่รอบตัว ที่ทุกคนอาจมองข้าม และคิดไม่ถึงมาก่อน ในรายการเคาะห้องเรียน สามารถติดตามได้เร็ว ๆ นี้ ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ของ สจล. ค่ะ

Scroll to Top