สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

New Program! รายการ Tech Trends

สำนักงานสื่อสารองค์กร นำโดย ไอริณ ศรีสุข ตำแหน่ง Graphic Design พร้อมด้วย วีรภพ นาควรพงศ์ ตำแหน่ง Graphic Animation วรภร บุญเจริญ ตำแหน่ง Content Writer พรรณิภา สิงห์บุบผา ตำแหน่ง Graphic Design และพงษ์เสถียร เงาประเสริฐ ตำแหน่ง Director of Photography บุกวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (CIIM) สจล. สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการน้องใหม่ Tech Trends EP.1 นวัตกรรมกายอุปกรณ์เครื่องพยุงฝึกเดินของผู้สูงอายุ โดยคุณนวพล ประสิทธิเมตต์ มหาบัณฑิตจาก CIIM 

รายการ Tech Trends ได้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร และนายวิศว สว่างอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร ควบคุมการผลิตด้วยตนเอง

ติดตาม Tech Trends รายการที่จะมาเล่าเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแส เมษายนนี้!! อัปเดตความเคลื่อนไหวและรับชมรายการอื่น ๆ ผ่านช่องทาง KMITL ทุกแพลตฟอร์ม หรือที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial / https://www.youtube.com/@prKMITL

#TechTrends #KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #DigitalUniversity #TheWorldMasterOfInnovation #KMITLChannelPlus

Scroll to Top