สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กรยกกองถ่ายทำรายการ KMITL Expert ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี นางสาวชลณิชา หวังมี Graphic Design นางสาวสุชานันท์ เล็กใจซื่อ Social Media Executive นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ Content Writer ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ KMITL Expert EP.1 ตอน สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ โดยมี Ms. Meng Xue อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม Mr. Miyamoto Yuki อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ Mr. Armel Oudin Assistant Director (Pedagogy and Operations) 42 Bangkok ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ พร้อมกับให้มุมมอง ประสบการณ์ที่เคยเจอเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของไทย

Scroll to Top