สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL LOVE IS ALL AROUND Valentine’s Day

          ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม #KMITLLoveIsAllAround ส่งมอบความรู้สึกดี ๆ ให้คนรอบข้างในวันแห่งความรัก ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมด้วยสำนักงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ KMITL Happy University และ KMITL Sustainable 

          ขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาสำหรับการตอบรับที่ดีในทุก ๆ กิจกรรม แล้วพบกันใหม่กิจกรรมถัดไป

Happy Valentine’s Day 🌷

#KMITLLoveIsAllAround #LoveLetter #Valentine #KMITL #สจล

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ VALENTINE DAY – Google Drive

Scroll to Top