สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมและอัปเดตความคืบหน้า
KMITL Innovation Expo 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. นำโดย ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมและอัปเดตความคืบหน้า KMITL Innovation Expo 2024 โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม

สำหรับงาน KMITL Innovation Expo 2024 ปีนี้ สจล. จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ภายในงานมีการจัดแสดงโชว์นวัตกรรมของนักศึกษาและทีมวิจัย สจล. และหน่วยงานชั้นนำอีกมากมาย

พบกันวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) และหอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดตามกิจกรรม และลงทะเบียนได้ที่ https://expo.kmitl.ac.th

#KMITLInnovationExpo2024 #KMITL #สจล

Scroll to Top