สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมทีมสื่อสารองค์กรประจำสัปดาห์

เช้าวันที่ 22 มกราคม 2567 ทีมงานสำนักงานสื่อสารองค์กรได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมมอบหมายงานและแบ่งทีมไปปฎิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน

Scroll to Top