สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กร นำทีมงานรายการ "ใต้โต๊ะวิทยา" จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทำรายการ

สำนักงานสื่อสารองค์กร นำทีมงานรายการ “ใต้โต๊ะวิทยา” จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ ผศ. ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. และนักศึกษา พร้อมทั้งพาชมห้องปฏิการ กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้พิธีกรทั้ง 3 ท่าน นายธนากร ชินกูล (ดีเจโบ) นายพงศธร จงวิลาส (ดีเจเผือก) และนายมารุต ชื่นชมบูรณ์ (ดีเจอาร์ต) ยังได้ร่วมพูดคุย และร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ นักศึกษาอย่างให้ความสนใจ

ซึ่งรายการใต้โต๊ะวิทยาเป็นรูปแบบรายการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้ชม หรือนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาที่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยออกอากาศทุกช่องทางสื่อออนไลน์ในเครือของ Atime Media

Scroll to Top