สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. ร่วมกิจกรรมใหญ่ JOB EXPO THAILAND 2024

           เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานสื่อสารองค์กร และสำนักงานเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธการศึกษา ในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ณ HALL 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ซึ่งจัดโดยกรมการจัดหางาน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีตำแหน่งงาน Job Matching ตำแหน่งทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการกว่า 200 รายร่วมออกบูธรับสมัคร และมีโซนกิจกรรม Open House จาก 10 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศรวมถึง สจล. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ สจล. เป็นจำนวนมาก

Scroll to Top