สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL Expert ตอน สุดล้ำ! จำลองรถไฟใช้ได้จริง ต่อยอดสู่อนาคต และ กู้วิกฤตเหตุระทึก! การแข่งขันที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี นางสาวชลณิชา หวังมี Graphic Design นางสาวสุชานันท์ เล็กใจซื่อ Social Media Executive นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ Content Writer ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ KMITL Expert EP.2 ตอน สุดล้ำ! จำลองรถไฟใช้ได้จริง ต่อยอดสู่อนาคต และ EP.3 ตอน กู้วิกฤตเหตุระทึก! การแข่งขันที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรี โดยมี ดร.กลวัชร เฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายคินภร ทัศนงาม นางสาวณฐมน เพชรแอ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นตัวแทนจากทีม RTE-Kmitl ที่เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN Railway Challenge 2024 ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ พร้อมแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้ และสามารถคว้ารางวัลมาทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้
✦ รางวัลชนะเลิศ Reliability Challenge
✦ รางวัลรองชนะเลิศ Riding Comfort Challenge, PR Challenge, Innovation Challenge และ Poster challenge

Scroll to Top